Rezerwacje

Data: 2024-07-31

Informacje

Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Paintball-Zabrze dla potrzeb realizacji procesu rezerwacji z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).